Strona główna
 
Witamy w MPGK Zgorzelec

 


 

Głównym przedmiotem naszej działalności są szeroko pojęte usługi komunalne:

  • wywóz odpadów komunalnych

  • podstawianie kontenerów KP -7 na gruz i ich opróżnianie

  • zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i chodników

  • zimowe utrzymanie dróg i chodników

  • utrzymywanie terenów zielonych

  • wynajem ciągników z przyczepami, ładowarko – koparki i innych

  • wywóz odpadów segregowanych – szkło, makulatura, plastyk, ZSEiE, bioodpady i gabaryty

  • prowadzenie składowiska odpadów komunalnych

  • zagospodarowywanie odpadów

  • usługi asenizacyjne

a także administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Zgorzelcu

 


 

 
© 2008 MPGK Zgorzelec