Strona główna
 
Dane Spółki Utwórz PDF Drukuj

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zgorzelec


59-900 Zgorzelec, ul. Łużycka 3
tel.: +48 75 7758484, 7757990
fax: +48 75 7757996
mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl

 

Dział usług

+48 757758440

dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl

 

Dział Utylizacji Odpadów - Jędrzychowice

+48 757782144

skladowisko@mpgk.zgorzelec.pl


NIP 615-189-46-71, REGON 231193684


Rejestr Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS - nr 0000195605

Kapitał zakładowy -13.407.000,00 zł

 
© 2008 MPGK Zgorzelec