Strona główna arrow Współpraca
 
Współpraca Utwórz PDF Drukuj
 
Image
Reba Organizacja Odzysku S.A.
jest spółka wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych, została założona przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku.

Spółka została zarejestrowana w dn. 28 stycznia 2003 r. zgodnie z wymogami ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Głównym celem spółki jest doprowadzenie do stworzenia systemu zbiórki baterii o zasięgu ogólnopolskim i wysokiej efektywności. System ten powinien umożliwić przedsiębiorcom i organizacji odzysku REBA poddawanie odzyskowi - w kolejnych latach - ilości baterii, w możliwie niewielkim stopniu odbiegających od wskaźników ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 maja 2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych [Dz.U. Nr. 103, poz 872].

Image jest firmą, która działa na rynku polskim od początku obowiązywania przepisów ustawy o tzw. „opłacie produktowej” oraz „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”.

Przedmiotem działalności spółki są usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Biosystem SA przejmuje w imieniu przedsiębiorców m.in. obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na poziome określonym w polskim ustawodawstwie.


Image powstała wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o „zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Korzystając z doświadczenia i zaplecza technicznego ZGK Organizacji Odzysku Biosystem SA spółka przejmuje obowiązek zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usług, spółki uczestniczą w ogólnopolskim systemie zagospodarowania odpadów. Organizując punkty zbiórki surowców wtórnych, zapewniając ich transport i właściwe zagospodarowanie, firmy upowszechniają ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz zachęcają do aktywnego uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Obie spółki tworzy zespół ludzi, którym nie są obojętne aktualne problemy ekologiczne. Świadomość skali zanieczyszczeń powstających na skutek działalności człowieka, sprawiają, iż firmy angażują się w szereg akcji proekologicznych. W zasięgu działania organizacji są zarówno przedsiębiorstwa, gminy i spółki komunalne, jak również placówki handlowe i edukacyjne na terenie których powstają odpady opakowaniowe oraz ZSEiE.

 
© 2008 MPGK Zgorzelec