2019-08-28 Zakup śmieciarek

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 2019-09-05

SIWZ po zmianach z dnia 2019-09-05

Pytania i odpowiedzi - 1

Pytania i odpowiedzi - 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pierwotna