Akty prawne

Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o odpadach

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 29 lipca 2005)

Uchwała nr 373/06 w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec

Uchwała nr 71/2007 z dnia 29.05.07 r. - to zmiana do Uchwały nr 373/06 w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Miejskiej Zgorzelec

 

Uchwała nr 5191/III/10 Zarządu  Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr 4820/III/10 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Priorytecie lV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Do|nego  Śląska.