Komórki organizacyjne

Komórki Organizacyjne w MPGK Sp. zo.o.:

 

Prezes Zarządu

 

Dyrektor ds. Techniczno Eksploatacyjnych

 

 

Sekretariat:

pok. nr 9

tel. 75/ 7757990, 75/7758484

fax 75/7757996

Księgowość:

 • Kierownik Działu Księgowości
  pok. nr 12
  wewn. nr tel.37

 • Księgowość finansowa/ windykacje
  pok. nr 15
  nr wewn. tel 36

 • Kasa
  pok. nr 4
  nr wewn tel 41

Dział Usług:

 

tel 75/7758440

dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl

 • Kierownik Działu
  pok. nr 1
  nr wewn. tel 43

 • Zastępca Kierownika
  pok. nr 2
  nr wewn. tel 42

 • Zaopatrzenie/ magazyn
  pok nr 3
  nr wewn. tel 44

 

Kadry: 

pok. nr 7
nr wewn. tel.38

Dział Adm. -Gospod.:

pok nr 13
nr wewn. tel 48


Dział Utylizacji Odpadów - Jędrzychowice
skladowisko@mpgk.zgorzelec.pl

tel. nr 75/7782144

Cmentarz Komunalny – biuro

Zgorzelec, ul. Słowiańska (Dom Pogrzebowy)
tel. nr 75/7752876