Misja edukacyjna

Bez wątpienia jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać. Na szczęście zauważył, że postępująca degradacja przyrody z czasem spowoduje jego uśmiercenie i w końcu w drugiej połowie dwudziestego wieku podjął kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska, co przyczyniono się w sposób pośredni do ochrony samego człowieka.


Podstawą tej działalności powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, ale wiadomo, że umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy "zaszczepiać" dzieciom od najmłodszych lat. Jeżeli będą doceniać walory przyrody, będą ją szanować, to również przekonają się o konieczności jej ochrony. Ważne jednak jest by nie poprzestawać na podawaniu czystej wiedzy gdyż sama naukowa nazwa jest tylko suchym słowem. W pracy z dziećmi nie należy skupiać się na nazywaniu, identyfikacji gatunków. Nie dlatego, że nazwy nie są ważne. Ale są ważniejsze problemy w edukacji środowiskowej. Niech dzieci bawią się i cieszą. Wtedy zaczną wczuwać się w przyrodę, wykształcać z nią emocjonalne związki.


Stąd pomysł na stworzenie tej podstrony. Chcemy w tym miejscu informować Państwa o organizowanych przez nas imprezach, festynach i pogadankach, chcemy również zachęcić Was wszystkich do czynnego udziału, nie tylko jako gości na wspólnych spotkaniach, ale również jako pomysłodawców i współorganizatorów. Stąd gorąca prośba do Państwa o kontakt z nami ponieważ czekamy na nowe pomysły i sugestie, a ze swojej strony obiecujemy, że wszystkie zostaną wysłuchane.
Na tej podstronie będziemy także zamieszczać materiały edukacyjne. Znajdą się tu krótkie hasła, referaty i wszystko to o czym będziemy poinformowani, że jest przez Was poszukiwane.

Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy do Waszej dyspozycji.