Harmonogramy wywozu odpadów

 


ZGORZELEC

ODPADY KOMUNALNE:

 1. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - REJON NR 1      PDF

 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - REJON NR 2      PDF  

 3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - REJON NR 3      PDF

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
 1. Harmonogram wywozu surowców wtórnych zbieranych selektywnie przez mieszkańców miasta Zgorzelca
  a) Zabudowa jednorodzinna „Worki”  - PDF
  b) Harmonogram zbiórki pojemników 1100 i 120 litrowych w zabudowie wielorodzinnej - PDF
BIOODPADY
 1. Harmonogram wywozu bioodpadów Miasto Zgorzelec                  PDF  
  a) ulotka dotycząca bioodpadów                                                     PDF 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 1. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2019               PDF  

 2. Zlecenie na podstawienie kontenera     PDF

 Przypominamy naszym klientom, że odpady wielkogabarytowe zabierane są nieodpłatnie zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej "Harmonogramem wywozu odpadów wielkogabarytowych".

 Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych terminach niż podane w harmonogramie będą odbierane wyłącznie odpłatnie po zgłoszeniu do siedziby Spółki. -